Řemeslo má respekt

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel těchto internetových stránek se zavazuje ke zpřístupnění obsahu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky umístěné pod adresou domény: https://remeslomarespekt.msk.cz/

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé fotografie ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na internetové stránky mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. není tento obsah dodatečně upravován.

Některé informace na internetových stránkách jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Popis používaných nestandardních formátů dat

Na webových stránkách školy jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové
formě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • OpenDocument (ODT, ODS, ODP) – formáty je možno zobrazit ve volně šiřitelném software OpenOffice.
  • DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče (DOC, XLS, PPT), (DOCX, XLSX, PPTX).
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
  • ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je v případě potřeby možno provést programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

Prohlášení bylo vypracováno dne 15. 4. 2022. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: pristupnost@msk.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz