Řemeslo má respekt

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Proč chodit na naši školu?
Střední škola Bohumín má 115 letou tradici, učí zde učitelé s dlouholetou praxí a budovami vládne rodinná atmosféra. Nabízí kvalitní studium v prestižních oborech, jejichž absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce, úzce spolupracuje s firmami. Studium na škole je zaměřeno na praxi, individuální přístup k žákům, s pestrou nabídkou sportovních, kulturních akcí i mimoškolní činnosti. U jednotlivých oborů mají žáci možnost získat svářečské oprávnění, řidičský průkaz skupiny B, C, navštěvovat kurz plavání a 1. pomoci tonoucímu, kurz baristický, čepování piva či kurz barmanský, vše zdarma. V soutěžích získávají žáci ocenění i na mezinárodní úrovni, účastní se projektové činnosti. Sportovní vyžití je ve třech tělocvičnách, na školních tenisových kurtech a sportovištích města Bohumín (bazén, adventure golf, sportovní hala, zimní stadion). Ve škole je spousta odborných učeben, cizí jazyk je vyučován s rodilým mluvčím, pro žáky jsou vybudovány relaxační zóny. Škola pořádá adaptační, lyžařské a letní sportovní kurzy. Stravování žáků je zajištěno v restauraci a kavárně v Bohumíně, která je zároveň odborným učňovským pracovištěm oboru kuchař-číšník. Střední škola Bohumín je místo, kde můžeš bezplatně aktivně trávit svůj volný čas např. ve školním sportovním klubu (florbal, fotbal, volejbal, badminton, lyžování, snowboarding, turistika, crossfit, tenis). Budeme rádi, když posílíš naše řady a staneš se žákem naší školy. Přijď mezi nás. Naše škola = tvoje budoucnost.
Galerie
Galerie
Termíny dnů otevřených dveří
Kalendář 14. 12. 2022
Termín 8:30 - 17:00
On-line veletrh škol
Kalendář 30. 11. 2022
Termín 10:00 – 18:00
Podporované obory a výše stipendia
Prospěchové stipko
Železničář
Elektrikář
Krajské prospěchové stipendium – až 10.000,- Kč za rok (školní rok 2020/2021) + možnost získat odměnu za produktivní práci na pracovištích smluvních zaměstnavatelů
Další obory, které škola nabízí

Obory s výučním listem

  • Mechanik opravář motorových vozidel
  • Strojní mechanik (zámečník)
  • Obráběč kovů
  • Kadeřník
  • Kuchař-číšník
  • Provozní služby

Maturitní obory

  • Provoz a ekonomika dopravy
  • Sociální činnost
  • Podnikání (nástavbové studium)
Zeptej se, na co potřebuješ
Petra Miovská
596 097 908, 731 134 082
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81, Bohumín